baner #1
baner #2

Wieś Lipowa...

baner # 3

2013 r. wiosna  -projekt z FIO mikrodotacje - tytuł projektu:

na dofinansowanie projektu związanego z działalnością w sferze pożytku publicznego
w ramach projektu mikrodotacje fio 2013
w kategorii –„sprzęt biurowy, sprzęt związany z obszarem działań organizacji”

Projekt dofinansowany ze środków Programu
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W ramach projektu zakupiliśmy sprzęt biurowy dla stowarzyszenia.
Wartość projektu to 8500 zł. całość z dotacji FIO mikrodotacje.

2013 r. jesień - projekt ze wsparciem Gminy Grodków, tytuł projektu;


"Wspieranie działań na rzecz aktywizacji mieszkańców wsi"


Projekt służył integracji mieszkańców wsi, przełamaniu barier w kontaktach międzyludzkich i międzypokoleniowych.
W ramach projektu przeprowadziliśmy kurs tańca towarzyskiego.
Wartość projektu to 4183 zł, z tego z dotacji 2500 zł.

 

2014 od czerwca do połowy września - projekt ze wsparciem Gminy Grodków, tytuł projektu:

"Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży"

W ramach projektu organizowaliśmy zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Wartość projektu to 5298 zł, z tego z dotacji 1978,48

 

 

2014 jesień - projekt z "kierunek FIO" tytuł projektu:


W ramach projektu wykonaliśmy podłoże pod plac zabaw i obsadziliśmy teren roślinnością. Projekt obejmował również przeniesienie i montaż elementów placu zabaw (z poprzedniego miejsca), lecz ich stan techniczny uniemożliwił to zadanie.

Wartość projektu 7490 zł, z tego z dotacji 4800 zł. 

 

 

 

Działania podjęte w ramach realizacji projektu były początkiem kolejnego, którego zaś celem był zakup nowych zabawek na plac zabaw. Nie są to już projekty, środki pochodziły z funduszu sołeckiego i środków Gminnych. W tej grupie jest również budowa całego boiska, są to działania z tzw. inicjatywy lokalnej.

pełny HTML | wersja mobilna