WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
or@grodkow.pl
Kierownik - Agata Wagner
77 40 40 335
Sekretariat  (sekretariat@grodkow.pl) 77 40 40 321
Kadry 77 40 40 317
Informatyk 77 40 40 331
Biuro Rady (biuro.rady@grodkow.pl)
77 40 40 339
Biuro Obsługi Klienta (um@grodkow.pl)
77 40 40 313
Ewidencja Przedsiębiorców 77 40 40 313 
   
WYDZIAŁ FINANSOWY
fn@grodkow.pl  
Kierownik - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn
77 40 40 316
Budżet i Finanse 77 40 40 348
Kasa 77 40 40 334
   
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
 
po@grodkow.pl  
Kierownik - Agnieszka Solska
77 40 40 328
Podatki i opłaty - księgowanie i egzekucja
77 40 40 347
Podatki - wymiar, podatek od środków transportowych 77 40 40 350
Rozliczanie i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
77 40 40 329
   
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
gk@grodkow.pl  
Kierownik - Arkadiusz Broda 77 40 40 319
Wydiał GKiOś 77 40 40 332
Ochrona środowiska 77 40 40 307
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 77 40 40 315
   
   
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
so@grodkow.pl  
Kierownik - Bogusław Badacz
77 40 40 342
Dowody Osobiste 77 40 40 325
Ewidencja Ludności 77 40 40 325
Obrona Cywilna
77 40 40 341
   
   
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
ggr@grodkow.pl  
Kierownik - Marzena Ostachowska-Błoch 77 40 40 326
Wydział GGR 77 40 40 336
  77 40 40 337
   
   
WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
igp@grodkow.pl  
Kierownik - Kamila Rademacher 77 40 40 311
Inwestycje 77 40 40 343
   
Zagospodarowanie Przestrzenne  (gp@grodkow.pl)
77 40 40 312
  77 40 40 309
Pozyskiwanie środków unijnych 77 40 40 318
Zamówienia Publiczne (pm@grodkow.pl) 77 40 40 308
Promocja Gminy (promocja@grodkow.pl)  77 40 40 345
   
URZĄD STANU CYWILNEGO
usc@grodkow.pl  
Kierownik - Katarzyna Pilichiewicz
77 40 40 346
fax: 77 415 55 16
Dowody osobiste 77 40 40 325
Sprawy wojskowe i Ochotnicze Straże Pożarne   77 40 40 341
STANOWISKA SAMODZIELNE  
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     (aa@grodkow.pl) 77 40 40 349
Kontrola wewnętrzna (kontroler@grodkow.pl) 77 40 40 331
   
STRAŻ MIEJSKA
 
strazmiejska@grodkow.pl  
Komendant - Paweł Borkowski 77 415 71 26
784079153
fax: 77 415 71 26 wew. 14
   
WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO
W BRZEGU Z FILIĄ W GRODKOWIE
 
   
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
77 415 53 64
   
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
77 415 37 96
pełny HTML | wersja mobilna