baner #1
baner #2

Wieś Lipowa...

baner # 3

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
or@grodkow.pl
Kierownik - Agata Wagner
77 40 40 335
Sekretariat  (sekretariat@grodkow.pl) 77 40 40 321
Kadry 77 40 40 317
Informatyk 77 40 40 331
Biuro Rady (biuro.rady@grodkow.pl)
77 40 40 339
Biuro Obsługi Klienta (um@grodkow.pl)
77 40 40 313
   
   
WYDZIAŁ FINANSOWY
fn@grodkow.pl  
Kierownik - Urszula Olenkiewicz-Martyniszyn
77 40 40 316
Budżet i Finanse 77 40 40 348
Kasa 77 40 40 334
   
WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
 
po@grodkow.pl  
Kierownik - Agnieszka Solska
77 40 40 328
Podatki i opłaty - księgowanie i egzekucja
77 40 40 347
Podatki - wymiar, podatek od środków transportowych 77 40 40 350
Rozliczanie i egzekucja opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
77 40 40 329
   
WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
gk@grodkow.pl  
Kierownik - Arkadiusz Broda 77 40 40 319
Ewidencja Przedsiębiorców 77 40 40 333
Wydział GKiOŚ 77 40 40 332
  77 40 40 315
   
   
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
so@grodkow.pl  
Kierownik - Bogusław Badacz
77 40 40 342
Dowody Osobiste 77 40 40 325
Ewidencja Ludności 77 40 40 325
Obrona Cywilna
77 40 40 341
   
   
WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I ROLNICTWA
ggr@grodkow.pl  
Kierownik - Franciszek Wojtas 77 40 40 326
Wydział GGR 77 40 40 336
  77 40 40 337
   
   
WYDZIAŁ INWESTYCJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
igp@grodkow.pl  
Kierownik - Mirosława Koprowska 77 40 40 311
Inwestycje 77 40 40 343
   
Zagospodarowanie Przestrzenne  (gp@grodkow.pl)
77 40 40 312
  77 40 40 309
Pozyskiwanie środków unijnych 77 40 40 318
Promocja Gminy   (promocja@grodkow.pl) 77 40 40 345
   
   
URZĄD STANU CYWILNEGO
usc@grodkow.pl  
Kierownik - Katarzyna Pilichiewicz
77 40 40 346
fax: 77 415 55 16
   
   
STANOWISKA SAMODZIELNE  
Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych     (aa@grodkow.pl) 77 40 40 349
Zamówienia Publiczne  (pm@grodkow.pl) 77 40 40 308
   
STRAŻ MIEJSKA
 
strazmiejska@grodkow.pl  
Komendant - Paweł Borkowski 77 415 71 26
784079153
fax: 77 415 71 26 wew. 14
   
WYDZIAŁY STAROSTWA POWIATOWEGO
W BRZEGU Z FILIĄ W GRODKOWIE
 
   
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
77 415 53 64
   
Wydział Komunikacji i Drogownictwa
77 415 37 96
pełny HTML | wersja mobilna