Skład Zarządu


Prezes – Grzegorz Kuśmierczyk  
Wiceprezes – Mariola Żołyńska
Skarbnik – Anna Furdyna
Sekretarz – Grzegorz Dziki
Członek – Mirosław Szefer
Członek – Bogdan Marecik


Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Dorota Grzybowska
Członek – Bogdan Płaziak
Członek – Arkadiusz Bugaj

 

 

 

pełny HTML | wersja mobilna